Διασφάλιση Ποιότητας-Πιστοποιήσεις

Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες βιομηχανικών εταιριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών, κ.λπ.

Η επιτυχημένη πορεία της βασίζεται σε δυο βασικούς πυλώνες:

Πρώτος πυλώνας είναι η ανάπτυξη δυο κεντρικών μονάδων τροφοδοσίας οι οποίες εκτείνονται σε Αθήνα και Κρήτη. Οι μονάδες αυτές είναι σχεδιασμένες βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, διαθέτουν πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό και είναι στελεχωμένες με μια ομάδα επιστημόνων, ειδικοί στον τομέα του τροφίμου, οι οποίοι με διαρκή έρευνα επιλέγουν άριστες πρώτες ύλες, φροντίζουν για την ασφαλή διαχείριση και επεξεργασία τους, ενώ παράλληλα αφουγκράζονται τις ανάγκες των καταναλωτών και προχωράνε στον σχεδιασμό νέων προϊόντων.

Δεύτερος πυλώνας είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός και η διαμόρφωση επισιτιστικών μονάδων εντός εταιρειών και οργανισμών, βάσει των υγειονομικών προδιαγραφών που ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και με γνώμονα τη δημιουργία ενός ευχάριστου και φιλόξενου περιβάλλοντος.

Στις περιφερειακές μονάδες γίνεται τροφοδοσία των εδεσμάτων που έχουν παραχθεί κεντρικά, τα οποία διαχειρίζονται περαιτέρω προς την τελική τους διάθεση ενώ παράλληλα γίνονται επιτόπιες παραγωγές ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε σημείου, ώστε να υπάρχει ένα πλούσιο μενού που θα καλύπτει καθημερινές διατροφικές ανάγκες.

Η άρτια λειτουργία των περιφερειακών μονάδων επιτυγχάνεται με την διαρκή εποπτεία από ομάδα εξειδικευμένων σεφ, υπεύθυνων λειτουργίας που ανταποκρίνονται στις επιμέρους ανάγκες του κάθε σημείου, και τεχνολόγους τροφίμων που διενεργούν τακτικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Η Γευσήνους, αποδεικνύοντας το σεβασμό στις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και δίνοντας προτεραιότητα στον παράγοντα άνθρωπο, έχει αρχίσει και ασκεί τις δραστηριότητες της ακολουθώντας μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Απόλυτα συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία, επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. 

Η προσπάθεια ξεκίνησε με την πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001 στο εστιατόριο του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, στο κυλικείο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και στα κυλικεία του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου.

  

 

Οι κύριοι άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι:

  • Μείωση του όγκου των αποβλήτων
  • 100% ανακύκλωση συσκευασιών
  • 100% ορθολογική διαχείριση λιπών και ελαίων
  • Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των φοιτητών

 

 

Από τον Ιανουάριο 2012 η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ προβάλλει τη συμμετοχή της και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκτιμώντας το αποτύπωμα άνθρακα, κοινώς αναγνωρισμένο ως το πιο καινοτόμο μέτρο περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμετέχουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής με στόχο τη δημιουργία μιας κλιματικά ουδέτερης εταιρείας.

 

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για την εταιρία μας.

Γι’αυτό το λόγο η εταιρία συμμορφώνεται απόλυτα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει πιστοποιήσει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS18001:2007.

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι μας οφείλουν να σέβονται και να προσαρμόζονται στις πολιτικές και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που έχει θασπίσει και εφαρμόζει η Γευσήνους.

 

Αυτά περιλαμβάνουν τις νομικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου τροφίμων και διασφαλίζουν ότι όλοι οι χώροι εργασίας, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων παρέχουν ένα υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και μεριμνούν για τους πελάτες και τους επισκέπτες.

Με συστηματική προσέγγιση αποσκοπούμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας σε θέματα ασφάλειας, αγγίζοντας το όραμά μας για ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον χωρίς περιστατικά, τραυματισμούς και ατυχήματα.

 

  • ISO 22000:2005
  • ISO 22000:2005
  • ΕΛΟΤ 14001:2015
  • ISO 9001:2015
  • Halal